ВМЕТКИ

Никой човек не е заработил „богатството“ си със собствен труд. Получили сме твърде много наготово: семейна среда, националност, мястото, където сме се родили и отраснали, способности, околна среда, възможности. Всичко това е извън нашия контрол или избор и за него можем само да бъдем благодарни.