ВМЕТКИ

Няма съществена причина, поради която към “богатите” трябва да подхождаме с по-голямо подозрение отколкото към “бедните” (както и обратното). Парите и имотът нямат морална стойност сами по себе си, т.е. не са нито зло, нито добро. Може да бъдат както едното, така и другото, в зависимост от това за какво се използват.