ВМЕТКИ

От натрупано богатство няма смисъл само по себе си. Парите и имотът придобиват смисъл само с оглед на онова, за което се използват. За какво да използвам „богатството“ си, така че животът ми да има смисъл?