ВМЕТКИ

Никой не е богат или беден сам по себе си. Тези две понятия имат смисъл единствено когато се сравнявам с някого. С кого избирам да се сравнявам?