ВМЕТКИ

Предприемчивостта не е специална дарба, а израз на усещането за лична свобода и индивидуална отговорност. Всеки свободен и зрял човек се занимава с бизнес.