ВМЕТКИ

Няма жив човек, който да не разполага с капитали. Така че въпросът не е дали въобще имам такива, а дали знам на колко/какво възлизат. И последващият въпрос е дали инвестирам тези капитали, така че да носят печалба.