ВМЕТКИ

Има голяма ирония в това, че Христос казва на учениците си (в “Проповедта на хълма”, която се намира в Евангелието според Матей, 5-7 гл.), че те вече са “светлина” и “сол”, а не че тепърва трябва да се стремят да бъдат. Това са същите ученици, които до последно не са сигурни кой е той, а и години след възкресението му все още осмислят какво точно се е променило с неговото появяване, от какво си струва да странят и какво е добре да прегръщат.
Стремежът на мнозина от нас християните да бъдем на всяка цена различни от “света” нерядко води до там да бъдем неверни спрямо ценностите на същия Господ, който единствен съвършено ги олицетворява.