ВМЕТКИ

Политиката не е „мръсна работа“, а нормална дейност, чиято чистота зависи от състоянието на обществото, от което е част. Ако смятам себе си за „по-чист“ отколкото мнозинството политици, струва си да се запитам защо мнозина гласуват за тях, а не за мен.