ВМЕТКИ

Ако всякога държа на думата си и аргументите ми в даден казус са убедителни, тогава не е необходимо да придавам допълнителна тежест на думите си. Когато чуете “Вярвайте ми!” или “Повярвайте ми!”, да знаете, че или самият аз не съм убеден в убедителността си и затова чувствам необходимост да придам допълнителна тежест на онова, което казвам, или пък като цяло съм неуверен като човек. И в двата случая е добре да подходите към мен с допълнителна доза съмнение.