ВМЕТКИ

Много често именно онези въпроси, които не са ангажирали вниманието ми, носят истина, която прави моята „истина“ по-малко истинна, отколкото си давам сметка. Никога не виждам цялата картина и никога не съм напипал цялата истина по дори най-малкия конкретен въпрос.