Смесените и ненапълно безкористни подбуди не са проблем докато не започна да претендирам, че не са смесени, а аз съм съвсем безкористен. В такива случаи трябва да сте два пъти по-подозрителни, защото се опитвам да се изкарам по-безкористен отколкото е възможно, а това показва, че в собствените си очи съм повече мотивиран от собствения си интерес, отколкото другите биха одобрили.