ВМЕТКИ

Това че подкрепям дадена кауза с користни мотиви, не я прави автоматично лоша. Но и колкото и добра да е каузата, която защитавам, тя не може да ме направи по-добър отколкото съм.