"Християни" протестират в САЩ.

„Християни“ протестират в САЩ.

За да „свидетелствам“ за Христос не е нужно да декларирам мнението си по всички въпроси, които имат връзка с християнството. Всъщност, християнството има връзка с всички въпроси, така че избирателното публикуване на декларации издава било ограничен светоглед или пък политически намерения, маскирани зад нравствена чувствителност.

Християнинът може да има мнение по всякакви въпроси и свободата да го изразява. Това е естествена част от неговата позиция на гражданин. Не е необходимо всеки път да подчертава, че тези мнения са „християнски“. В крайна сметка по много въпроси е възможно да има повече от едно християнско мнение.


Тази публикация е част от поредица, която започнах на 1 август 2014 г. Тези кратки твърдения нямат за цел да са изчерпателни, а да предизвикват към размисъл и да събуждат въпроси. Представляват своеобразен анонс към две лекции, които предстои да изнеса в края на месеца на една почивка за млади хора в курорта Приморско.