Късметлии са духовните „нули“ – онези, които са толкова отчаяни от живота си и от себе си, че нямат никаква друга надежда освен Бога. Портите на Божието царство са широко отворени за тях и представляват реализация на най-истинските им копнежи.


Тази публикация е част от поредица, която започнах на 1 август 2014 г. Тези кратки твърдения нямат за цел да са изчерпателни, а да предизвикват към размисъл и да събуждат въпроси. Представляват своеобразен анонс към две лекции, които предстои да изнеса в края на месеца на една почивка за млади хора в курорта Приморско.