Не бих могъл да кажа със сигурност дали даден човек е част от Божието царство, но ако някой проявява очебийна хармония с ценностите на царството, тогава приемам, че е вътре или готов за него.