Всички ученици на Христос са вече в Божието царство, но то е по-голямо и различно от видимата църковна институция. Двете не се припокриват напълно.