Божието царство не е елитарен клуб, а дома на всеки, който споделя ценностите на владетеля. Всеки е добре дошъл, ако се чувства у дома си.


Тази публикация е част от поредица, която започнах на 1 август 2014 г. Тези кратки твърдения нямат за цел да са изчерпателни, а да предизвикват към размисъл и да събуждат въпроси. Представляват своеобразен анонс към две лекции, които предстои да изнеса в края на месеца на една почивка за млади хора в курорта Приморско.